English | 学校官网 | 联系我们 |
关于继续解除校内会同北路、励德路交通管制的通告

文章来源:       时间:2017/09/11  点击次数:   [ 字体:  ]  

 

校内各单位:

因台风“天鸽、帕卡”给我校树木和部分基础设施造成极大损坏,截止目前,校内部分区域的清障和维修工作仍在继续进行,由于施工作业需要,会有大型机械和施工车辆进校施工作业。

为此,兹定于2017年9月8日至10月8日期间,继续解除校内会同北路全路段(乐育楼前至金声楼前)和励德路的交通管制。10月9日起恢复交通管制。

特此通告。


  

                         保卫处

                                       2017年9月11日